Bảo Hiểm Nhân Thọ Việt Nam
Hỗ Trợ Tư Vấn 24/7

Có được phép ủy quyền làm thủ tục bảo hiểm thất nghiệp không?

0 330
Người thất nghiệp muốn nhận bảo hiểm nhưng do điều kiện gì đó không thể trực tiếp đi làm thủ tục được thì có thể ủy quyền được hay không?

Người thất nghiệp sau khi nghỉ việc vì lý do gì bất tiện gì đó mà không thể trực tiếp hoàn thiện các thủ tục để nhận trợ cấp thì có được phép ủy quyền thực hiện thủ tục bảo hiểm thất nghiệp hay không?

Trường hợp được phép ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục bảo hiểm thất nghiệp

Điều 17- Nghị Định 28/2015/NĐ – CP hướng dẫn Luật Việc Làm. Người lao động được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện nếu thuộc một trong các trường hợp sau: Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền; Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền; Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn. Ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp nêu trên là ngày người được ủy quyền trực tiếp nộp hồ sơ hoặc ngày ghi trên dấu bưu điện đối với trường hợp gửi theo đường bưu điện.

 

Thai sản là một trong các trường hợp được phép ủy quyền thực hiện thủ tục bảo hiểm thất nghiệp

Vậy theo quy định trên vì lý do bất khả kháng bạn có thể ủy quyền bảo hiểm thất nghiệp cho người mà bạn tin tưởng đi nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Các thủ tục ủy quyền bảo hiểm thất nghiệp

Trường hợp bạn ủy quyền cho người khác thực hiện các thủ tục thất nghiệp thì phải có văn bản ủy quyền công chứng. Sau đó người được ủy quyền sẽ thay bạn thực hiện tất cả các thủ tục để được nhận tiền trợ cấp.

 

Trước tiên phải có văn bản ủy quyền được công chứng

1. Trước tiên bạn phải thực đăng ký thất nghiệp theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung được hướng dẫn thực hiện như sau:

Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày người ủy quyền bảo hiểm thất nghiệp bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, nếu người ủy quyền chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người được ủy quyền phải trực tiếp đến Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi mà người ủy quyền đã làm việc trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc để đăng ký thất nghiệp.

Trường hợp người ủy quyền bảo hiểm thất nghiệp có nhu cầu đăng ký thất nghiệp tại Trung tâm Giới thiệu việc làm không phải là nơi đã làm việc trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc thì khi đăng ký thất nghiệp phải có xác nhận về việc chưa đăng ký thất nghiệp của Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đã làm việc trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

2. Sau đó người được ủy quyền phải hoàn thiện bộ hồ sơ nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp

Căn cứ Luật Việc làm và Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định hồ sơ hưởng BHTN bao gồm:

  • Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo mẫu do Bộ LĐTBXH quy định).
  • Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc (HĐLV) đã hết hạn; quyết định thôi việc hoặc quyết định sa thải hoặc quyết định kỷ luật buộc thôi việc hoặc thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV.
  • Sổ BHXH.

3. Nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp

Sau 20 ngày kể từ ngày bạn nộp đủ hồ sơ tại trung tâm giới thiệu việc làm, cơ quan nhà nước sẽ ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người ủy quyền. Lúc này đây căn cứ vào quyết định bảo hiểm sẽ chi trả tiền trợ cấp cho người ủy quyền bảo hiểm thất nghiệp.

 

Ủy quyền nhận thay tiền trợ cấp thất nghiệp

Trường hợp bạn muốn người được ủy quyền nhận thay mình số tiền đó thì cần ghi rõ nội dung này trong giấy ủy quyền. Nếu không có thì người được ủy quyền chỉ có thể thay bạn hoàn thiện về mặt hồ sơ, chứng từ chứ không thể nhận thay tiền cho bạn được.

Với những quy định mà chúng tôi vừa trình bày ở trên người lao động có thể an tâm ủy quyền cho người mà mình tin tưởng để thay bạn thực hiện các thủ tục ủy quyền bảo hiểm thất nghiệp.

 

Theo: thị trường tài chính Việt Nam

Comments
Loading...